Chesterfield garantie

Chesterfield garantie, wij garanderen en onderbouwen onze kwaliteit

Onze Chesterfield garantie voorwaarden zijn er om u extra zekerheden te bieden. Ondanks dat wij achter onze materiaal en verwerking staan kan het altijd zo zijn dat er iets mis gaat. De zekerheden die wij u hiermee bieden hebben betrekking op uw aanbetaling en de geleverde Chesterfields. Deze garanties dekken de risico’s van uw aankoop.

Wij bieden u CBW garantie bij de aanschaf van uw Chesterfield

Hieronder kunt u lezen waarom wij uw wettelijke garantie hebben aangevuld met de zekerheid.

Consumenten beroepen zich steeds vaker op de wettelijke garantie, CBW-erkend-garantie of fabrieksgarantie.
Maar wat betekenen die garanties nou eigenlijk en welke rechten kan een klant daaraan ontlenen?

Welke soorten garanties heeft een consument?

  1. Wettelijke garantie: de zogenoemde ‘conformiteitseis’
  2. CBW-erkend-garantie: de twee jaar volledige garantie uit de CBW-erkend voorwaarden;
  3. Fabrieksgarantie: garantie die een leverancier of fabrikant aan de consument verstrekt;

1. De Wettelijke garantie*

De wet verplicht in de conformiteitseis de retailer een product te leveren dat beantwoordt aan de gerechtvaardigde eisen van de consument. De klant mag zijn verwachtingen baseren op factoren zoals:

-de aard van het product: nieuw, gebruikt, merkartikel, beschadigd;

-de hoogte van de prijs;

-de omstandigheden waaronder koop plaatsvond: uitverkoop, verkoop winkeldochter;

-de reputatie van het verkopende bedrijf;

-merkproduct of niet;

-en heel belangrijk zijn natuurlijk de mededelingen van de verkoper, al dan niet naar aanleiding van vragen van de consument.

De verwachte levensduur bij normaal gebruik speelt hier een belangrijke rol.
Stel dat een klant binnen zes maanden na levering met een klacht komt waarvan de oorzaak twijfelachtig is, dan moet de winkelier kunnen aantonen dat de klant debet is aan het defect. De klant kan daarna aantonen dat het product niet voldoet (de CBW-erkend garantie verlengt deze periode tot 2 jaar na levering).

Het is niet mogelijk de wettelijke garantie uit te sluiten of te beperken. Volgens de wet mag je geen bijbetaling vragen. In sommige gevallen is bijbetaling echter wel gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld als er sprake is van waardevermeerdering of levensduurverlenging door de reparatie. Dit geldt ook voor vervanging van het product.

De wet gaat altijd voor. En staat boven de CBW-erkend- of fabrieksgarantie. Dat kan dus ook betekenen dat de klant een hogere (of volledige) tegemoetkoming krijgt in de kosten, ook als de CBW-erkend productgarantie al verlopen is.

2. De CBW-erkend garantie

In de Algemene Voorwaarden CBW-erkend (artikel 15, lid 2) staat een 2-jarige volledige garantieregeling. Alle kosten van reparatie of vervanging worden vergoed.

Het artikel over garantie, artikel 15, begint overigens in lid 1 met de wettelijke regeling, die altijd van toepassing is.

LET OP! Bij klachten binnen twee jaar na levering, moet de winkelier kunnen bewijzen dat het product goed (‘conform de overeenkomst’) is en de klacht door toedoen van de klant zelf is ontstaan. Dit heet een omgekeerde bewijslast.

Het is winkeliers toegestaan om showroom-, opruimings- of B-keuze-modellen uit te sluiten van de CBW-erkend garantie. De wettelijke garantie kun je zoals eerder gezegd nooit uitsluiten.

3. De fabrieksgarantie

Leveranciers zijn vrij de voorwaarden en lengte van hun garantie te bepalen. Men kan ook bepaalde onderdelen uitsluiten van de garantie of minder lang laten gelden.
Wanneer een leverancier een bepaalde garantie geeft, dan kan de klant de winkelier hierop aanspreken, ook als de leverancier failliet is.
In de wet staat niet letterlijk dat de verstrekker van een commerciële garantie de bewijslast moet leveren gedurende de looptijd van de garantie, maar de verstrekker van de garantie heeft wel wat uit te leggen als er in de garantieperiode problemen ontstaan met de aankoop.